วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

จังหวัดนครปฐม


สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม

จังหวัดนครปฐม

                       คำขวัญ จ.นครปฐม
                     
                      " ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า"

                      นครปฐมจังหวัดเล็กๆซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร เป็นเมืองแห่งปูชนียสถานเก่าแก่ที่สำคัญคือ "พระปฐมเจดีย์"ซึ่งนับเป็นร่องรอยแห่งแรกของการเปิดเผยอารยธรรมพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยทั้งยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากมายไปด้วยผลไม้และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิด
องค์พระปฐมเจดีย์
                  
                         องค์พระปฐมเจดีย์เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ชาวนครปฐมใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกราชวรวิหารเป็นที่ประดิษฐสถานองค์พระปฐมเจดีย์ที่ใหญ่และสูงที่สุดของไทยและยังเป็นตราประจำจังหวัดนครปฐมด้วย


                           พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ณ จังหวัดนครปฐม
หุ่นขี้ผึ้งจำลองราชกาลที่ 1-8 

การละเล่นของเด็กไทย                       พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ได้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของศิลปินกลุ่มหนึ่ง โดยอาจารย์ดวงแก้ว ทิพยากรศิลป์


                        พระราชวังสนามจันทร์บริเวณพระราชวัง


หนองน้ำจันทร์ในยามค่ำคืนตำหนักพระราชวัง75494

เรือนไทย


75495

พระราชวังยามค่ำคืน

64769

บริการรถม้าพาชมรอบๆสนามจันทร์

                     อีกทั้งจ.นครปฐมก็จะมีงานประจำปี คือ งานผลไม้ งานองค์พระ 10 วัน 10 คืน มีทั้งของขาย ของกิน ของฝากเยอะแยะ มีทั้งนักท่องเที่ยวมาเพื่อชมนิทรรศการและการทำบุญร่วมทั้งบรรยากาศของงานที่จัดขึ้น


บรรยากาศของงานองค์พระ


แสงสีบริเวณรอบๆงานองคืพระที่สวยงาม

                      ข้อมูลการเดินทาง
                            
                           รถยนตร์  จากกรุงเทพใช้เส้นทางสายเก่า สายถนนเพชรเกษม(ทางหลวงหมายเลข 4)ผ่านอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพรานหรือเส้นทางสายใหม่จากกรุงเทพฯถนนบรมราชชนนีผ่านพุทธมณฑลนครชัยศรี ไปจนถึงตัวจ.นครปฐม
                           รถโดยสารประจำทาง เดินทางได้จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนีตั้งแต่เวลา 05.30-23.15 น.ซึ่งมีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศวิ่ง 2 เส้นทางคือ สายเก่า(กรุเทพฯ- อ้อมใหญ่-สามพราน-นครปฐม)โดยรถประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น
       
                                                                                                                              สนใจติดต่อ     
วริศรา     มันตะพงษ์ (หมิว)
Meaw_onlyyou@hotmail.com